Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2018/2019 dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117, w godzinach 7.00 - 15.00.

 

Artur Śniegucki
dyrektor szkoły