Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 odbędą  się:

w budynku przy ul. Łódzkiej 117

dla klas I  - dnia 12 czerwca 2019 r. (ŚRODA) o godz. 1700

dla oddziałów przedszkolnych – dnia 12 czerwca 2019 r. (ŚRODA) o godz. 1800

w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7

dla klas I  - dnia 11 czerwca 2019 r. (WTOREK) o godz. 1700

dla oddziałów przedszkolnych – dnia 11 czerwca 2019 r.(WTOREK) o godz. 1800

Zapraszam.
Artur Śniegucki
dyrektor szkoły