W maju uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych w Lesie Łagiewnickim. Pozwoliły one uzupełnić wiedzę ekologiczną o praktyczne doświadczenia, utrwalić dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy zajęć wyposażeni w karty pracy, materiały i sprzęt do badań samodzielnie prowadzili obserwacje ekosystemu wodnego i lądowego oraz analizowali ich wyniki.

Warsztaty były niezwykle interesujące, aktywizowały do działania i poznawania świata przyrody. Podsumowaniem kilkugodzinnych zajęć było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.