Zbieramy....

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!

Zachęcamy wszystkich do zbierania kasztanów.

Jak w ubiegłym roku szkolnym przystępujemy do akcji zbierania kasztanów, które później zostaną sprzedane, a dochód ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów.

W tamtym roku szkolnym uzbieraliśmy ponad 1,5 tony kasztanów za które uzyskaliśmy kwotę 1614,00zł.

Liczymy na Was i w tym roku szkolnym!

Rada Rodziców.