Dzień 14 października 2019 r.  - Dzień Edukacji Narodowej - jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Uczniowie mają zaplanowane zajęcia z wychowawcami w godzinach  8.00 -11.30.

Opieka świetlicy w obu budynkach zapewniona jest w godzinach 7.00 --17.00.

Artur Śniegucki

dyrektor szkoły