W miesiącu  październiku bieżącego roku klasy pierwsze prowadziły obserwacje w szkolnym ogródku za pomocą przyrządów z plecaka przyrodnika. Poszukiwały elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Obserwacja życia najmniejszych stworzeń oraz poznawanie budowy roślin  wzbudziła w dzieciach wiele entuzjazmu i ciekawości małego odkrywcy. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Ekopracownia pod chmurką” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Violetta Berek, Katarzyna Smyk, Agnieszka Bogusz