... pozytywne wzorce zachowania...

We wtorek 11 lutego 2020 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem: "Działajmy razem!". W naszej szkole podejmujemy szereg działań promujących pozytywne wzorce zachowania w sieci Internet.

W cały miesiącu lutym są przeprowadzane zajęcia profilaktyczne na lekcjach informatyki i wychowawczych. Na zajęciach z plastyki uczniowie wyrazili własną wizję cyberbezpieczeństwa w postaci plakatów, które zwisły na terenie szkoły.

We wtorek 18 lutego zostanie przeprowadzony konkurs na platformie e-learning dla uczniów klas IV-VIII  dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału.