Szanowni Państwo,

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Na czas zawieszenia zajęć w celu skonsolidowania działań edukacyjnych w zdalnym nauczaniu nasza szkoła uruchomiła Platformę e- learning (e.sp1konstantynow.pl), dzięki której nauczyciele będą przekazywali zadania, ćwiczenia i zagadnienia do opracowania w domu.

W trosce o naszych ósmoklasistów priorytetem będą oczywiście przedmioty egzaminacyjne (język polski, język angielski i matematyka).  Prosimy rodziców klas młodszych o pomoc w dostępie do szkolnej platformy kształcenia zdalnego.

Adres szkolnej platformy (wejście z witryny szkoły): e.sp1konstantynow.pl. Dla nowych użytkowników konieczna rejestracja ucznia . Autoryzacja konta odbywa się automatycznie bez udziału szkoły. Istnieje możliwość odzyskania hasła. Uczniowie zapisują się na właściwe kursy samodzielnie. W razie konieczności istnieje możliwość wymiany uwag w danym kursie z prowadzącym w Forum aktualności. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z administratorem.

Przypominamy o uruchomieniu na Facebooku strony szkolnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego z poradami dla Uczniów i Rodziców: https://www.facebook.com/Wsparcie-Psychologiczno-Pedagogiczne-SP1-Konstantyn%C3%B3w-%C5%81%C3%B3dzki-107014287602509/

Formą komunikacji i konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami jest dziennik elektroniczny.

Artur Śniegucki

dyrektor szkoły