Przypominamy, że zebrania z rodzicami zaplanowane na dzień 29.01.2019 r. są odwołane.

Aneta Piotrowicz
sekretarz szkoły