Gratulujemy!

W konkursie przeprowadzonym na platformie e-learning o bezpieczeństwie w sieci Internet wzięło udział 15 uczniów. Wielu z uczestników udzieliło 100 procent poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie najlepszego czasu rozwiązania testu:

1. Bartosz Banach (8 SP)

2. Zofia Piotrowicz (7 SP)

3. Katarzyna Lisiak (8 SP)

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!