GOŚ

W dniu 29. 11. 2017 roku uczniowie klasy VI i VII odwiedzili Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. Zwiedzanie obiektu było możliwe dzięki realizowanemu w szkole projektowi edukacyjnemu pn. „TAK dla czystego powietrza”, który finansowany jest przez WFOŚiGW. Na początku zajęć terenowych uczniowie obejrzeli film o działalności oczyszczalni, a podczas zwiedzania obiektu dowiedzieli się wielu ciekawostek i poszerzyli swoją wiedzą z zakresu ekologii.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie naszym uczniom zwiedzenia GOŚ.

Monika Robert