1 września, po długim czasie nieobecności w murach szkolnych, rozpoczęliśmy nowy rok nauki. Ze względu na panującą nadal epidemię rozpoczęcie wyglądało inaczej, ale nie mniej uroczyście. Dzieci z klas pierwszych wraz z jednym rodzicem spotkały się z dyrekcją szkoły na przygotowanej do tego celu sali, a następnie z wychowawcami. Jako nowi uczniowie nie mogli być przywitani inaczej, jak z pełnymi honorami. Starsi od klasy II do VIII rozpoczęli ten rok szkolny od spotkań z wychowawcami i kolegami z klasy.

Mamy nadzieję, że mimo wszelkich obaw i niepokojów, rok 2020/21 będzie udany. Nie zabraknie w nim sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych, dobrej zabawy i przygody.