Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pod nazwą "OSZCZĘDZAJMY WODĘ".

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu.

Konkurs "OSZCZĘDZAJMY WODĘ" polega na wykonaniu plakatu lub ulotki, których treść powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczynić się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziała im.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/edukacja-ekologiczna/ii-wojewodzki-konkurs-ekologiczny-oszczedzajmy-wode

Prace konkursowe należy przygotować do 5.10.2020r.

Zapraszamy do udziału.