Dnia 20 listopada w oddziale przedszkolnym 0B odbyły się uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego "Prawa dziecka" przedszkolaki dowiedziały się o przysługujących im prawach, przeglądały ilustracje związane z Konwencją o Prawach Dziecka, wysłuchały piosenki pt. "Prawa dzieci". Rozmawialiśmy o konieczności respektowania ich prawa do miłości, godności i nietykalności osobistej, a także do zdobywania wiedzy i umiejętności, do ochrony zdrowia, do wolności i zabawy.  Na zakończenie zajęć dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonały prace plastyczne, które obrazowały ich prawa. Kolorowe plakaty z przedstawionymi prawami zostały wyeksponowane w naszej sali.
To był radosny dzień z poważnym przesłaniem : Nasze prawa - ważna sprawa!