Opłata za obiady i nie tylko

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca.
W miesiącu wrześniu opłata za obiady wynosi 59,50 zł.(17x3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w m-cu wrześniu 2017 roku wynosi zgodnie z zawartą umową:

1 godz. pobytu 16 zł
2 godz. pobytu 32 zł
3 godz. pobytu 48 zł
4 godz. pobytu 64 zł
5 godz. pobytu 80 zł

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę do której uczęszcza/ją, miesiąc za który dokonana jest opłata za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.