Szanowni Rodzice,

W tym trudnym dla wszystkich czasie, zespół psychologiczno - pedagogiczny naszej szkoły, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferuje swoją pomoc i wsparcie.

Na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem fanpage https://www.facebook.com/Wsparcie-Psychologiczno-Pedagogiczne-SP1-Konstantyn%C3%B3w-%C5%81%C3%B3dzki-107014287602509/ będziemy publikować materiały, z których możecie Państwo korzystać. Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją.

Zapraszamy również do zadawania pytań, motywowania dzieci do rozmów z psychologiem i pedagogami, w razie potrzeby umawiania się na konsultacje (telefoniczne i on-line). 

zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP 1

 Aleksandra Miklaszewska
Marta Maroń
Małgorzata Winiarczyk

Smacznego!

Opłata za obiady w lutym wynosi: 22 DNI x 4,00 = 88,00 ZŁ.

Opłatę należy uregulować do 10.03.2020 r.

Płatność prosimy uregulować na konto szkoły: 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002 tytuł wpłaty: „ imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc….”

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka  w celu dokonania odliczeń.

 

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu 2019 r. opłata wynosi:

klasa 0a, 0b (zawarty jest 2,3.01.2020) - 21 dni x 4,00 zł = 84,00 zł,

uczniowie nie uczęszczający w ferie - 9 dni x 4,00 zł = 36 zł,

dodatkowo uczniowie uczęszczający na zimowiska 2020 - 5 dni x 4,00 zł = 20, 00 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu 2019 r. opłata wynosi:

14 dni x 4.00 z = 56 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż podczas tegorocznej zbiórki uzbieraliśmy 2300 kg kasztanów!!! Konto Rady Rodziców zostało zasilone kwotą 2300 zł ze sprzedaży kasztanów.

Za zebrane pieniądze  z tej akacji zostały kupione ławeczki dla uczniów, które ustawiliśmy na szkolnym korytarzu. Najaktywniej do naszej akcji włączyły się klasy V B, II C i I C, które uzbierały najwięcej kasztanów. Brawo!

W podziękowaniu za udział w szkolnej akcji kasztankowej Dwa Urocze Ludziki Kasztankowe rozdały wszystkim uczniom naszej szkoły cukierki Kasztanki, ufundowane przez Radę Rodziców.

Bardzo dziękujemy Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom za zaangażowanie. Szykujmy się już na następny rok - może uda się pobić tegoroczny wynik.

Rada Rodziców i Dyrektor szkoły.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie 2019 r. opłata wynosi:

19 dni x 4.00 z = 76 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców