Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu czerwcu 2018r. opłata za obiady wynosi 49,00 zł (14 x 3,50). Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     9 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     37 zł
4 godz. pobytu                     51 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Zapraszamy

Informujemy, że zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się dnia 13 czerwca 2018r. /środa/:

  1. o godz. 18.00 - w budynku przy ul. Łódzkiej 117 /dla uczniów przyjętych do budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117/
  2. o godz. 18.00 - w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 /dla uczniów przyjętych do budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7/.

 Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się dnia 13 czerwca 2018r. /środa/ o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor szkoły

Serdecznie zapraszamy...

Zapraszamy rodziców na:

  1. konsultacje z nauczycielami w dniu 15.05.2018r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7 w godzinach 17.00 - 19.00 dla rodziców uczniów klas I c, IV a, IVb, V,  VI, VII i klas II i III gimnazjum,

oraz na zebrania w dniu 23.05.2018r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

  1. godz. 17.00 - klasa I a, III a,
  2. godz. 18.00 - klasa I b, II, III b
  3. godz. 17.00 -19.00 - klasa O - konsultacje.
...wynosi 66,50zł

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu maju 2018 r. opłata za obiady wynosi 66,50zł (19 x 3,50). Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu maju 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     15 zł
2 godz. pobytu                     34 zł
3 godz. pobytu                     53 zł
4 godz. pobytu                     72 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ.  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT.

Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców na zebrania:

w dniu 24.04.2018r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7:

  1. klasy I c, IV a, IVb, V,  VI, VII i klasy II gimnazjum - o godz. 17.00 (początek w sali gimnastycznej, później w salach z wychowawcami)
  2. klasy III gimnazjum - o godz. 18.00 w salach z wychowawcami.

w dniu 25.04.2018r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

  1. klasa O - o godz. 17.00 zebranie z wychowawcą
  2. klasa I a, I b, II, III a, III b - konsultacje w godz. 17.00 - 19.00

Zapraszamy serdecznie.

Za utrudnienia przepraszamy...

W związku z odbywającymi się w dniach 18,19 i 20 kwietnia 2018r. /środa, czwartek, piątek/ egzaminami gimnazjalnymi w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7 nie będzie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych. Świetlica w tych dniach również będzie nieczynna.

Dla wszystkich uczniów potrzebujących opieki udostępniona będzie świetlica w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117. Prosimy rodziców o zgłoszenie do wychowawców dzieci, które będą chętne do skorzystania ze świetlicy i obiadów w ww. dniach.

Za utrudnienia przepraszamy, ale szkoła jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowych warunków przebiegu egzaminów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców