W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

zyczenia

Gratulujemy!

Skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Anna Górska -   przewodnicząca
  2. Ewa Rumowicz - zastępca przewodniczącej
  3. Monika Rachfalik - skarbnik
  4. Honorata Młynarczyk-Jasińska - sekretarz
  5. Małgorzata Udalska - komisja rewizyjna
  6. Przemysław Łuczak - komisja rewizyjna
  7. Jacek Owczarek - komisja rewizyjna

 

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:


Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 90 8780 0007 0100 0261 1007 0001.


Opłata dobrowolna w przypadku jednego dziecka w szkole wynosi 14 zł, dwoje dzieci w szkole 21 zł, kolejne dziecko z tej samej rodziny jest zwolnione z opłaty.

Za regularne wpłaty dziękujemy!