W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

zyczenia

Gratulujemy!

Skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Anna G. -   przewodnicząca
  2. Ewa R. - zastępca przewodniczącej
  3. Monika R. - skarbnik
  4. Honorata M. - sekretarz
  5. Małgorzata U. - komisja rewizyjna
  6. Przemysław Ł. - komisja rewizyjna
  7. Jacek O. - komisja rewizyjna