Gratulujemy!

Skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Anna Górska -   przewodnicząca
  2. Ewa Rumowicz - zastępca przewodniczącej
  3. Monika Rachfalik - skarbnik
  4. Honorata Młynarczyk-Jasińska - sekretarz
  5. Małgorzata Udalska - komisja rewizyjna
  6. Przemysław Łuczak - komisja rewizyjna
  7. Jacek Owczarek - komisja rewizyjna