Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 90 8780 0007 0100 0261 1007 0001.

Opłata w przypadku jednego dziecka w szkole wynosi 15 zł/ m-c, dwoje dzieci w szkole 22 zł/ m-c, kolejne dziecko z tej samej rodziny jest zwolnione z opłaty.

Za regularne wpłaty dziękujemy!