Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu wrześniu  2019 r. opłata wynosi:

klasy 0 - III  20 dni x 4.00 z; = 80 zł,

klasy IV - VIII 19 dni x 4.00 zł = 76 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

 

Dziękujemy wszystkim raz jeszcze!!!

Dzięki hojności i zaangażowaniu wszystkich, którzy "wili wianki", szyli ozdoby, piekli ciasta i ciasteczka, pomagali to wszystko sprzedawać oraz tym, którzy zechcieli to wszystko kupować!!! Zebraliśmy na fundusz Rady Rodziców od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku łączną kwotę 18379,21 zł.
Złożyły się na to:
piknik szkolny 2018 - 4000 zł,
sprzedaż ciasteczek,stroików, ozdób przez cały rok; "mała szkoła" - 5150,60 zł, "duża szkołą" - 3062,70 zł,
festyn wielkanocny na Rynku Miasta  - 1788,53 zł,
piknik szkolny 2019 - 3750 zł.
Zobowiązujemy się do rozważnego dysponowania środkami, aby nasza szkołą piękniała i pobyt w niej był milszy dla Wszystkich.
Życząc wspaniałych wakacji, pozdrawiamy - Rada Rodziców.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu czerwcu  2019 r. opłata za obiady wynosi 42,00 zł ( 12 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego prosimy o uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących płatności najpóźniej do 14.06.2019 r.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu kwietniu  2019 r. opłata za obiady wynosi 24,50 zł ( 7 x 3,50). W miesiącu maju 2019 r. opłata za obiady wynosi 70.00 zł ( 20 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

Zapraszamy rodziców na:

 1. konsultacje z nauczycielami w dniu 14.05.2019r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7 w godzinach 17.30 - 19.00

oraz na konsultacje i zebrania w dniu 29.05.2019r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

 1. godz. 17.00 - klasa O b - zebranie
 2. godz. 17.30 - 19.00 - klasa O a - konsultacje
 3. godz. 18.00 - klasa I a, II b - zebrania
 4. godz. 17.30 - klasa II a, klasa III - zebrania

Artur Śniegucki

dyrektor szkoły

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu marcu  2019 r. opłata za obiady wynosi 73,50 zł ( 21 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

plakat1

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu styczniu  2019r. opłata za obiady wynosi 77,00 zł ( 22 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT.

Zapraszamy!

Zapraszamy Wszystkich Rodziców na uroczysty koncert z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się dnia 13 listopada 2018r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7.

Po koncercie odbędą się zebrania z wychowawcami.

Harmonogram zebrań z rodzicami w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 dnia 13.11.2018r./wtorek/:

 1. klasa VIII SP i klasy III gimnazjum - zebranie rozpoczyna się w sali gimnastycznej o godz. 17.00, później w klasach z wychowawcami,
 2. klasy IB, IC, IIC, IV-VII w klasach z wychowawcami o godz. 17.00.

Uwaga klasa V A - zebranie w innym terminie, podanym przez wychowawcę.

Harmonogram zebrań z rodzicami w budynku przy ul. Łódzkiej 117 dnia 14.11.2018r./środa/:

 1. godz. 17.00 spotkanie dla wszystkich rodziców z pedagogiem na holu,
 2. klasy IA, IIA, IIB, III - godz. 17.30 zebrania z wychowawcami
 3. klasy 0A i 0B - konsultacje w godz. 17.30-19.00.

Zapraszamy.

Dyrekcja szkoły

Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w głosowanie na Nasze projekty w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pragniemy w szczególności podziękować:

 • rodzicom, rodzinom i znajomym, którzy oddali głosy
 • uczniom, którzy zaangażowali się w promocję
 • autorom, którzy przygotowali projekty
 • nauczycielom, pracownikom szkoły i pozostałym uczniom, za włączenie się w akcję.

Dzięki Wam zostaną zrealizowane projekty:

 1. Podwórkowe zabawy - nowy plac zabaw dla dzieci w budynku przy ul. Łódzkiej 117.
 2. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego - miasteczko usytuowane na terenie naszej szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7, które będzie służyło wszystkim szkołom w mieście.

Dziękujemy.

Dyrekcja szkoły

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców