Zapraszamy...

Cele konkursu:

- motywowanie uczniów klas 4-8 do nauki języków obcych

- rozwijanie zainteresowań językiem obcym

- rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów

Wymagania konkursowe:

  1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie flagi jednego z krajów pośród wskazanych: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja lub Niemcy.
  2. Technika i forma pracy jest dowolna – liczy się kreatywność i pomysłowość
  3. Uczestnicy wykonują pracę indywidualnie
  4. Prace muszę być opisane tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła i zawierać zgodę na publikację
  5. Prace należy dostarczyć do nauczycieli języków obcych do 02.03.2020 r

Więcej w regulaminie konkursu...