Zapraszamy  wszystkich uczniów do udziału  w  I Miejskim Konkursie Plastycznym pt. ANIOŁY KONSTANTYNOWSKIE 2019 organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim.
Termin wykonania prac w etapie szkolnym do 30 listopada. Technika dowolna, format A3 , papier blok techniczny. Karty zgłoszenia dostępne będą  w sekretariacie szkoły i u p. W. P. Cieślik. Nagrodzone pracę zostaną  zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii OGRÓD SZTUKI przy ul. Jana Pawła II 9 w grudniu. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą  telefoniczną, bądź  e- mailem.
ZAPRASZAMY!