Zapraszamy!

 Zapraszamy wszystkie klasy do udziału w szkolnym konkursie pt. „Wigilijny konkurs na kącik regionalny 2019”. W ramach tegorocznych uroczystych obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego pragniemy kultywować tradycje naszego regionu i pokazać walory oraz piękno nie tylko pejzażowe, ale także architektoniczne naszego województwa. Charakterystyczna wielokulturowość łączy nas przy wspólnym stole. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów, a także rodziców do stworzenia miniaturowych kącików klasowych związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, nawiązanie do tradycji kulturowej regionu, walory artystyczne oraz wkład pracy w aranżację kącika. Zadaniem uczestników konkursu jest:

  1. Stworzenie kącika świątecznego inspirowanego tradycjami związanymi z naszym regionem - wielokulturowość.
  2. Nawiązanie do elementu stołu Wigilijnego, połączonego z dekoracją świąteczną – aranżacja dekoracji kącika.
  3. Dbałość o walory artystyczne i estetyczne przestrzeni.
  4. Zgodność z tematem konkursu.

Oceny prac dokona powołane jury w trakcie trwania Wigilii Klasowych, gdzie zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa. Wyniki konkursu oraz nagrody zostaną podane w trakcie spotkań przy wspólnym stole wigilijnym w poszczególnych klasach. Fundatorzy konkursu - sponsorzy i Rada Rodziców SP1.