Zapraszam!

Serdecznie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny wszystkich chętnych uczniów z klas II - VIII.  W roku 2020 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 19 marca o godzinie 9.00.

Opłata za udział w konkursie we wszystkich kategoriach wynosi 10 zł. Należy ją wpłacić do dnia 20 grudnia do nauczyciela matematyki lub wychowawcy (kl. II-III). 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam.