Zapraszamy...

Konkurs polega na zaprojektowaniu strony tytułowej gazety lub czasopisma anglojęzycznego.

Strona tytułowa musi mieć zachowany  oryginalny format i szatę graficzną wybranej gazety lub czasopisma. Na stronie tytułowej musi znajdować się tekst napisany w języku angielskim zawierający min. 50 wyrazów.

Tekst musi dotyczyć przynajmniej jednego wydarzenia z zakresu:

Ważne wydarzenie historyczne,
Ważne wydarzenie polityczne,
Ważne wydarzenie sportowe,
Ważne wydarzenie ze świata show-business’u.
Uczestnicy pracują indywidualnie lub w parach.

Konkurs obejmuje dwie kategorii wiekowe:

Uczniowie kl. IV-V,
Uczniowie klas VI-VIII

Gotową stronę  tytułową w wersji elektronicznej i papierowej należy oddać nauczycielowi języka angielskiego do 3 marca 2020 r.

Regulamin konkursu...