Czas trwania konkursu: 01.02.2020 – 28.02.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednej z niżej wymienionych form:

  1. Plakat profilaktyczny
  2. Ulotka profilaktyczna
  3. Wiersz, minimum 3 zwrotki dotyczący podanej tematyki, może być wzbogacony elementami graficznymi
  4. Komiks: wersja komiksu powinna być papierowa i zaprezentowana na pojedynczych kartkach/planszach w formacie A4. Komiks powinien zawierać krótki tytuł.

Każdy uczestnik realizujący powyższe formy może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

  1. Materiały filmowe, których tematyka zgodna jest z celami konkursu, czas trwania do 5 min. Ta forma przeznaczona jest dla grupy uczniów do 5 osób.

Zachęcam do udziału.

Zobacz regulamin konkursu.