!!!

 

W tym roku Dzień Dziecka będzie wyjątkowy. Razem z polskimi dziećmi mogą go w naszym kraju obchodzić setki tysięcy dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka postanowił ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach:
a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci - obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat);

Tematyka prac: Organizator spodziewa się prac na temat praw dziecka, pokazujących przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny.

Technika wykonania prac: dowolną technika plastyczna (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy malowane farbami, instalacje przestrzenne, itp.

Termin do 1.06.2022 w formie cyfrowej wraz z dokumentacją.

Nagrody przewidziane w konkursie dla Zwycięzców, Laureatów i Wyróżnionych.

Zgłoszenia prac dokonuje szkoła, maksymalnie po 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Zapraszamy - szkolny koordynator działań artystycznych.