Zapraszam!

Zaczynamy IX edycję Internetowego Konkursu Biologicznego pod hasłem „Wiem więcej”. Zadania będą umieszczane co miesiąc na platformie e-learning (e.sp1konstantynow.pl), tam też znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu. Rozwiązania należy nadsyłać do 30 dnia każdego miesiąca.

Konkurs daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy biologiczno - ekologicznej. Trzyma w napięciu aż do ogłoszenia wyników. Najlepsi mają szansę na nagrody na koniec roku szkolnego oraz na podwyższenie oceny z biologii.

Zapraszam do zabawy