Zapraszam!

Zaczynamy X edycję Internetowego Konkursu Biologicznego pod hasłem „Wiem więcej”. Zadania będą umieszczane co miesiąc na platformie e-learning naszej szkoły, tam też znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.

Rozwiązania należy nadsyłać do 30 dnia każdego miesiąca. Konkurs daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy biologiczno - ekologicznej. Trzyma w napięciu aż do ogłoszenia wyników.

Najlepsi mają szansę na nagrody na koniec roku szkolnego oraz na podwyższenie oceny z biologii.

Zapraszam do zabawy!