Zapraszam!

W związku ze zbliżającą się dużymi krokami 100 rocznicą Niepodległości chcemy ogłosić Szkolny konkurs na kącik patriotyczny dla klas. W rywalizacji mogą wziąć udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi.

Co będziemy oceniać:
- zorganizowanie w pracowniach kącika, gazetki o tematyce patriotycznej,
- pomysłowość i kreatywność,
- zawartość merytoryczną,
- wykonanie i estetykę.

Pamiętajcie, by było to wasze wspólne dzieło. Rozstrzygnięcie nastąpi 8 listopada, zatem kącik musi być gotowy do tego czasu. Na 3 najlepsze klasy czekają nagrody.