Z  przyjemnością informuję, że decyzją Kapituły Konkursowej  praca plastyczno - cyfrowa naszych uczniów została nagrodzona w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” organizowanym przez Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy nask.pl przy współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Funduszu Iceland Liechtenstein Norway grants i Ambasady Norwegii w Polsce. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy.

To kolejny nasz sukces. W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła została laureatem konkursu "OSEwyzwanie" w którym wygraliśmy mobilną pracownie komputerową.

Zespół o nazwie "2+2", reprezentujący naszą szkołę w składzie: Klaudia Łukaszewska, Alicja Rumowicz, Wiktor Walczak i Jan Kozłowski (wszyscy z klasy VI b) przygotował film w formacie mp4, który można zobaczyć poniżej.Co wyróżnia ten film? Niezwykłe plany filmowe,inspirujący scenariusz, zaawansowana technika montażu, twórczy podkład muzyczny i te dialogi: "I znalazłam...", "Na dzisiejszej lekcji...". Nie zapominam o wszystkich tych, którzy wsparli organizacje i produkcje klipu (rodzicach!).

Nagroda główna w postaci szesnastu laptopów i szafy do ich przechowywania jest wielce oczekiwanym elementem procesu kształcenia. Tak potrzebnym w naszej placówce mieszczącej się w dwóch budynkach. Nagrody dodatkowe otrzymają oczywiście również członkowie drużyny.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Wspomnianym uczniom za twórczą realizacje projektu. Rodzicom za inspiracje i wsparcie.  Nasze działania pokazują wzorową współpracę szkolnego środowiska; uczniów, rodziców i nauczycieli. Zapraszam do kolejnych tego typu działań - nie tylko cyfrowych.

Gratulujemy Wiesiu!!!
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych w edukacji. Prowadzi i koordynuje prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do praktyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytucjami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wspierającymi edukację. Ukoronowaniem tych różnorodnych działań jest organizowane corocznie przez ŁCDNiKP uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, którego celem jest nagrodzenie nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, uczonych, społeczników, pracodawców, uczniów, a także szkół, placówek oświatowych, firm i instytucji - udokumentowanymi przez stosowne Certyfikaty tytułami honorowymi, takimi jak Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Organizacja Innowacyjna, Innowacyjny Pracodawca, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych oraz najwyższą nagrodą Ruchu Postępu Pedagogicznego – statuetką Skrzydła Wyobraźni.
W XXXIV Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji uhonorowano 138 laureatów. W gronie laureatów znalazła się nauczycielka plastyki z naszej szkoły Wiesława Przybyło-Cieślik za realizację projektów artystycznych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich oraz działalność twórczą. Uroczystość, która odbyła się 15 czerwca 2021 r., została ze względu na pandemię przeprowadzona w systemie hybrydowym. W części stacjonarnej w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uczestniczyli jako honorowi goście: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty oraz prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – wiceprzewodniczący Rady Programowej ŁCDNiKP. Gospodarzem spotkania był Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. W systemie zdalnym w uroczystości wzięło udział ok. 200 uczestników, wśród których byli laureaci nagrodzeni tytułami honorowymi oraz nauczyciele i dyrektorzy rekomendujący osoby i instytucje do tytułów honorowych.

 

Gratulacje!

Sto lat temu urodził się K. K.Baczyński - jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta pokolenia Kolumbów, powstaniec warszawski.

Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Uczniowie z klas: VII B, VIIA  w czerwcu brali udział w projekcie. Polegał on na tym, że każdy z uczestników przygotowywał jeden wiersz Baczyńskiego, recytował go z pamięci lub z kartki, a następnie dokonywał analizy i interpretacji wybranego tekstu. Dzięki tej inicjatywie, można śmiał stwierdzić, że młodzież poznała twórczość naszego poety.

W czerwcu odbył się również międzyszkolny konkurs recytatorski – uczniowie mieli nagrać recytację wybranego wiersza poety. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIIa – Wiktoria Ignatowicz i Mateusz Filip.

Wiktoria Ignatowicz zdobyła 1. miejsce w konkursie, mierząc się z uczniami wszystkich szkół w naszym mieście.

Bardzo nas to cieszy i napawa dumą, gratulujemy!

Gratulujemy!!!

Młodzi artyści nagrodzeni stypendiami

Uczniowie zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury otrzymali dziś z rąk burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jakubowskiego stypendia artystyczne. Wszyscy wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami w promocji i działaniu na rzecz gminy Konstantynów Łódzki.

- Talent i kreatywność – wyróżniają najmłodszych konstantynowskich artystów, którzy otrzymali dziś miejskie stypendia artystyczne. Kochani, jestem pod wrażeniem Waszych sukcesów – malarskich, fotograficznych, multimedialnych, zwłaszcza że odnieśliście je w trudnym czasie pandemii. Dziękuję za promocję naszego miasta podczas konkursów i przeglądów organizowanych w całym kraju!  - podkreślił burmistrz miasta Pan Robert Jakubowski.

Wyróżnieni uczniowie to laureaci bądź finaliści ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych oraz gminnych plebiscytów i przeglądów. Sukcesy odnosili w konkursach plastycznych, fotograficznych, ekologicznych, interaktywnych lub multimedialnych,  czy też językowo-artystycznych.

Stypendia zostały przyznane za okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni !

(Tekst za Portalem Miasta Konstantynów Łódzki)