...wolontariusze lubią pomagać ...

Składamy serdeczne życzenia wszystkim wolontariuszom z okazji ich święta!

Nasi wolontariusze lubią pomagać i bardzo często angażują się w różne akcje charytatywne, np. liczny udział w zbiórkach żywności w marketach przy współpracy z Bankiem Żywności (29 - 30 listopada) i w zbliżającej się akcji Caritas Archidiecezji Łódzkiej "Tak pomagam" (6-7 grudnia).

Gratulujemy wielkiego zaangażowania i wrażliwości na potrzeby innych ludzi!