Dziękujemy wszystkim raz jeszcze!!!

Dzięki hojności i zaangażowaniu wszystkich, którzy "wili wianki", szyli ozdoby, piekli ciasta i ciasteczka, pomagali to wszystko sprzedawać oraz tym, którzy zechcieli to wszystko kupować!!! Zebraliśmy na fundusz Rady Rodziców od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku łączną kwotę 18379,21 zł.
Złożyły się na to:
piknik szkolny 2018 - 4000 zł,
sprzedaż ciasteczek,stroików, ozdób przez cały rok; "mała szkoła" - 5150,60 zł, "duża szkołą" - 3062,70 zł,
festyn wielkanocny na Rynku Miasta  - 1788,53 zł,
piknik szkolny 2019 - 3750 zł.
Zobowiązujemy się do rozważnego dysponowania środkami, aby nasza szkołą piękniała i pobyt w niej był milszy dla Wszystkich.
Życząc wspaniałych wakacji, pozdrawiamy - Rada Rodziców.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu czerwcu  2019 r. opłata za obiady wynosi 42,00 zł ( 12 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego prosimy o uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących płatności najpóźniej do 14.06.2019 r.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu kwietniu  2019 r. opłata za obiady wynosi 24,50 zł ( 7 x 3,50). W miesiącu maju 2019 r. opłata za obiady wynosi 70.00 zł ( 20 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

Zapraszamy rodziców na:

 1. konsultacje z nauczycielami w dniu 14.05.2019r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7 w godzinach 17.30 - 19.00

oraz na konsultacje i zebrania w dniu 29.05.2019r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

 1. godz. 17.00 - klasa O b - zebranie
 2. godz. 17.30 - 19.00 - klasa O a - konsultacje
 3. godz. 18.00 - klasa I a, II b - zebrania
 4. godz. 17.30 - klasa II a, klasa III - zebrania

Artur Śniegucki

dyrektor szkoły

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu marcu  2019 r. opłata za obiady wynosi 73,50 zł ( 21 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

Zapraszamy!

Zapisy

 1. Do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.
 2. Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej polega na pobraniu odpowiedniego formularza (załączniki nr 1-4), osobiście w sekretariatach szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7 lub ul. Łódzkiej 117.
 3. Wypełniony i podpisany przez rodziców formularz wniosku lub zgłoszenia wraz z oświadczeniami o spełnianiu danego kryterium należy oddać w miejscu ich pobrania.
 4. Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic ma obowiązek pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Niepotwierdzenie skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji do klasy VII oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) do dnia 22.03.2019 r. (piątek) prowadzona będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim.

Rekrutacja do klasy VII oddziału dwujęzycznego prowadzona będzie od dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) do dnia 30.04.2019 r. (wtorek).

Wnioski lub zgłoszenia można pobierać w obu sekretariatach szkoły codziennie w godzinach od 8.00  do 15.00.

 Artur Śniegucki
dyrektor szkoły

plakat1

Zapraszamy!

Zapisy

 1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa od dnia 04 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. i obejmuje składanie papierowej wersji zgłoszenia w sekretariacie szkoły.
 2. Sekretarz szkoły prowadzi rejestr wydanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
 3. Po pobraniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy prawidłowo go wypełnić, podpisać przez rodziców oraz dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do sekretariatu szkoły.

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).

Zapraszamy!

Zapisy

 1. Do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.
 2. Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej polega na pobraniu odpowiedniego formularza (załączniki nr 1-4), osobiście w sekretariatach szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7 lub ul. Łódzkiej 117.
 3. Wypełniony i podpisany przez rodziców formularz wniosku lub zgłoszenia wraz z oświadczeniami o spełnianiu danego kryterium należy oddać w miejscu ich pobrania.
 4. Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic ma obowiązek pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Niepotwierdzenie skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców