Dziękujemy wszystkim raz jeszcze!!!

Dzięki hojności i zaangażowaniu wszystkich, którzy "wili wianki", szyli ozdoby, piekli ciasta i ciasteczka, pomagali to wszystko sprzedawać oraz tym, którzy zechcieli to wszystko kupować!!! Zebraliśmy na fundusz Rady Rodziców od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku łączną kwotę 18379,21 zł.
Złożyły się na to:
piknik szkolny 2018 - 4000 zł,
sprzedaż ciasteczek,stroików, ozdób przez cały rok; "mała szkoła" - 5150,60 zł, "duża szkołą" - 3062,70 zł,
festyn wielkanocny na Rynku Miasta  - 1788,53 zł,
piknik szkolny 2019 - 3750 zł.
Zobowiązujemy się do rozważnego dysponowania środkami, aby nasza szkołą piękniała i pobyt w niej był milszy dla Wszystkich.
Życząc wspaniałych wakacji, pozdrawiamy - Rada Rodziców.