Opłaty...

W miesiącu kwietniu 2018r. opłata za obiady wynosi:

  1. dla uczniów z budynku przy ul. Łódzkiej 117 - 66,50 zł (19x3,50 zł)
  2. dla uczniów z budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 - 56,00 zł (16x3,50 zł)

Różnica w wysokości opłat spowodowana jest tym, iż w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 odbywają się egzaminy gimnazjalne i obiady nie będą wydawane.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!