Zapraszamy!

Zapisy

  1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa od dnia 04 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. i obejmuje składanie papierowej wersji zgłoszenia w sekretariacie szkoły.
  2. Sekretarz szkoły prowadzi rejestr wydanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
  3. Po pobraniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy prawidłowo go wypełnić, podpisać przez rodziców oraz dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do sekretariatu szkoły.

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).