rekrutacja

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu marcu 2018r. opłata za obiady wynosi 70,00zł( 20 x 3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu marcu 2018 roku wynosi:zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu 16 zł
2 godz. pobytu 36 zł
3 godz. pobytu 56 zł
4 godz. pobytu 76 zł

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.
PROSZĘ O UISZCZANIE WPŁAT ZGODNIE Z WW. KWOTĄ
NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT!

dzienotwarty

Jubileusz 50-lecia działalności szkoły

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne i twórcze opisanie wydarzenia (lub wydarzeń) związanego z historią Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim a także ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły, zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej absolwentów, podzielenie się własnymi wspomnieniami, jak również ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa związanego z pięćdziesięcioletnim funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, oraz promocja i popularyzacja naszej placówki w regionie.

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5. w Konstantynowie Łódzkim.

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 16-go lutego. W miesiącu lutym 2018r. opłata za obiady wynosi 45,50 zł( 13 x 3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c luty 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     10 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     36 zł
4 godz. pobytu                     49 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Zapraszamy!

Informujemy, że zostały ustanowione terminy i kryteria rekrutacji do placówek oświatowych, na rok szkolny 2018/2019, prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.W załączeniu szczegóły kryteriów i terminów do pobrania.

Informacja z witryny www.konstantynow.pl.

Szczegóły znajdują się witrynie naszego samorządu (kliknij).

Rejonizacja szkół - uchwała Rady Miasta z  dnia 23 marca 2017 r.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców