Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) do dnia 22.03.2019 r. (piątek) prowadzona będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim.

Rekrutacja do klasy VII oddziału dwujęzycznego prowadzona będzie od dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) do dnia 30.04.2019 r. (wtorek).

Wnioski lub zgłoszenia można pobierać w obu sekretariatach szkoły codziennie w godzinach od 8.00  do 15.00.

 Artur Śniegucki
dyrektor szkoły

plakat1

Zapraszamy!

Zapisy

 1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa od dnia 04 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. i obejmuje składanie papierowej wersji zgłoszenia w sekretariacie szkoły.
 2. Sekretarz szkoły prowadzi rejestr wydanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
 3. Po pobraniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy prawidłowo go wypełnić, podpisać przez rodziców oraz dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do sekretariatu szkoły.

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).

Zapraszamy!

Zapisy

 1. Do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.
 2. Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej polega na pobraniu odpowiedniego formularza (załączniki nr 1-4), osobiście w sekretariatach szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7 lub ul. Łódzkiej 117.
 3. Wypełniony i podpisany przez rodziców formularz wniosku lub zgłoszenia wraz z oświadczeniami o spełnianiu danego kryterium należy oddać w miejscu ich pobrania.
 4. Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic ma obowiązek pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Niepotwierdzenie skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim na rok szkolny 2019/2020 (pobierz).

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu styczniu  2019r. opłata za obiady wynosi 77,00 zł ( 22 x 3,50).

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłata za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 0b w godzinach poza minimum programowym wynosi 1 zł za każdą godzinę. Minimum programowe od 800-1300. Za każdą rozpoczętą godzinę przed 800 i po 1300 należy uiścić opłatę, która jest iloczynem ilości godzin przebywania dziecka w szkole razy 1 zł.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT.

Zapraszamy!

Zapraszamy Wszystkich Rodziców na uroczysty koncert z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się dnia 13 listopada 2018r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7.

Po koncercie odbędą się zebrania z wychowawcami.

Harmonogram zebrań z rodzicami w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 dnia 13.11.2018r./wtorek/:

 1. klasa VIII SP i klasy III gimnazjum - zebranie rozpoczyna się w sali gimnastycznej o godz. 17.00, później w klasach z wychowawcami,
 2. klasy IB, IC, IIC, IV-VII w klasach z wychowawcami o godz. 17.00.

Uwaga klasa V A - zebranie w innym terminie, podanym przez wychowawcę.

Harmonogram zebrań z rodzicami w budynku przy ul. Łódzkiej 117 dnia 14.11.2018r./środa/:

 1. godz. 17.00 spotkanie dla wszystkich rodziców z pedagogiem na holu,
 2. klasy IA, IIA, IIB, III - godz. 17.30 zebrania z wychowawcami
 3. klasy 0A i 0B - konsultacje w godz. 17.30-19.00.

Zapraszamy.

Dyrekcja szkoły

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców