"Wstańcie, chodźmy"

Tegoroczny XIX Dzień Papieski obchodzony był w całej Polsce pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". 13 października w kościołach przeprowadzano zbiórkę ofiar na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin - fundusz stypendialny "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W naszej szkole we wszystkich klasach uczniowie poznawali życiorys papieża Jana Pawła II podczas lekcji religii. Ponadto zgromadziliśmy się w dniu 41 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, aby podczas krótkiego apelu przypomnieć jego postać i wspólnie zaśpiewać ulubioną pieśń Ojca świętego - "Barkę".

Nasi uczniowie zapamiętali również ważne daty zbliżających się rocznic: 2 kwietnia 2020 minie 15 lat od śmierci Papieża Polaka w Rzymie, zaś 18 maja będziemy świętować jego setną rocznicę urodzin w Wadowicach. Piękną girlandę z flag w kolorach Watykanu wykonały dzieci z zerówki, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami całej szkoły.