...dla nas wszystkich ogromna satysfakcja i duma

Od wczoraj na holu głównym naszej szkoły, możemy podziwiać prace fotograficzne Karoliny uczennicy kl. II a (gimnazjum). Jej pasja związana z działaniem twórczym w obszarze sztuki to zarówno rejestracja rzeczywistości, jak również dokumenty w postaci filmów.

Umiejętności Karoliny dotyczące widzenia świata i możliwości przetworzenia za pomocą edytorów cyfrowych są "bajką" do, której  zaprasza nas na każdej lekcji zajęć artystycznych. Dzięki niej (stworzenie dokumentu filmowego) i pracy włożonej przez całą grupę projektu edukacyjnego " Japoński mostek" Clauda Moneta nasza szkoła zdobyła Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno - Scenograficznym pt. "ŻYWE OBRAZY" w Tychach. Praca zespołowa opłaciła się, a jej wyniki to dla nas wszystkich ogromna satysfakcja i duma.

Brawo Karolina!!! Brawo cała grupa!!!