Gratulujemy i dziękujemy...

Marta Kieszek, ucz. kl. 7 została laureatką  Ogólnopolskiego  Konkursu Ekologicznego EKO - Planeta zajmując II miejsce w kraju. W kategorii prac indywidualnych Marta wykonała album na temat „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona”.

Ideą konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć, poszerzanie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!