Gratulujemy!

Kacper Bartosiński kl. III c został laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Anioły niepodległości” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących pod patronatem Burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, oraz stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie młodzieży uzdolnionej.

Na konkurs wpłynęło 115 prac z całej Polski. Jak pisze organizator: Wszystkie prace były bardzo ciekawe i wymagały od autora dużego wkładu pracy, zaangażowania i pomysłowości. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 10-15 lat.

Gratulujemy sukcesu artystycznego Kacprowi życząc kolejnych wspaniałych realizacji.