W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF w którym nadal czynnie działa.
Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. /za: www.unicef.pl/

unicef