!!!

"Pomalujmy razem świat...." i my już malujemy! Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie ze świetlicy szkolnej oraz klas "0", kl. I, II i III rozpoczęły już akcję ilustracji przyjaźni i integracji dzieci polskich i ukraińskich. Plastyczna forma interpretacji uczuć i emocji to możliwość zapisu w uniwersalny sposób wartości związanych z upowszechnianiem ideałów i celów dotyczących praw dziecka  zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Znaczenie tego święta jest związane z propagowaniem idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz promowanie działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Jesteśmy w trakcie tworzenia prac malarskich o tej samej tematyce i pokażemy je na okolicznościowej wystawie.