3 maja 1791 roku uchwalono...

3 maja 1791 roku uchwalono zasadniczą ustawę rządową zwaną powszechnie Konstytucją Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała samowolę magnatów. Zwiększała liczebność wojska, poprawiała położenie chłopów, podniosła poziom oświaty, mieszczanom zaś nadała nowe prawa. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. 

Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią oraz szacunkiem. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 3 maja obchodzimy święto państwowe. 

Narodowe Święto Konstytucji,  Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedne z najważniejszych świąt związanych z historią naszego państwa, a także tradycjami i kulturą. W dniach 1-3 maja wywieszamy przed swym domem biało-czerwoną flagę. Prezentuj ją dumnie.

Chcąc upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy II a przygotowali  montaż słowno-muzyczny poświęcony obchodom ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.