Informujemy, iż od dnia 04.05.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do trybu nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia odbywać się będą według aktualnego planu lekcji zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia na basenie wznowione będą od dnia 10.05.2021 r.

Nauka będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS oraz MZ.

W przestrzeniach wspólnych w szkole obowiązuje noszenie maseczek. Przypominamy o wyposażeniu Państwa dzieci w maseczki ochronne.