Kochani przed Wami wspaniałe asamblaże wykonane przez uczniów klas VII. Tematyką prac w tej formie wypowiedzi artystycznej, będącej odmianą kolażu stały się uczniowskie zainteresowania i pasje. Są to trójwymiarowe kompozycje z gotowych przedmiotów codziennego użytku, bądź bezużytecznych fragmentów i form naturalnych wszelkich możliwych obiektów. Artysta - twórca jedynie składa, skleja, łączy gotowe tematyczne elementy dzięki czemu tworzy pewien rodzaj zbioru, kolekcji przedmiotów. Wielcy twórcy asamblażu to Jean Dubufetta, Pablo Picasso, Georges Braque, Marcel Duchamp, Max Ernst, czy pionier asamblażu w Polsce Władysław Hasior. Zapraszamy do obejrzenia tych wspaniałych prac, które świadczą o ogromnej kreatywności naszych uczniów i ich zaangażowaniu w proces twórczy. Brawo kochani!