HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Budynek przy ul. Łódzkiej 117:
  1. klasa Ia –     11.00 (z rodzicami na holu)
  2. klasa IIa -      9.00 (w sali IIa)
  3. klasa IIb –     9.00 (w sali IIb)
  4. klasa IIIa –    9.00 (w sali IIIa)
  5. klasa IIIb -     9.00 (w sali IIIb)

 1. Budynek przy ul. Łódzkiej 5/7:
  1. klasa Ib, Ic -      10.00 (z rodzicami w sali gimnastycznej)
  2. klasa IIc -           9.00 (sala nr 16)
  3. klasa II d -          9.00 (sala nr 17)
  4. klasa IIIc -          9.00 (sala nr 15)
  5. klasa IVa -         11.00 (sala nr 9)
  6. klasa IVb -         11.00 (sala nr 4)
  7. klasa V a-          11.00 (sala nr 6)
  8. klasa V b -         11.00 (sala nr 23)
  9. klasa VI a-         11.00 (sala nr 12)
  10. klasa VIIa-         11.00 (sala  nr 8)
  11. klasa VIIb -        11.00 (sala nr 11)
  12. klasa VIIIa –      11.00  (sala nr 2)
  13. klasa VIIIb -       11.00 (sala nr 10)

Ze względów sanitarnych na uroczyste rozpoczęcie roku z rodzicami zapraszamy tylko uczniów klas I.

Pozostałych uczniów zapraszamy na rozpoczęcie roku w salach z wychowawcami.

 Spotkania w klasach będą trwały około 1 godziny.

W dniu 1 września nie ma w szkole opieki świetlicowej (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych).

Dyrekcja szkoły