27 września to 82 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia utworzono pierwszą konspiracyjną organizację Służbę Zwycięstwu Polski. W czasie okupacji mieliśmy tajne wojsko, rząd, urzędy, sądy, pocztę. W działaniach brało udział kilkaset tysięcy ludzi. Chwała bohaterom.